Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Bước phát triển mới trong hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

10:59 - Thứ Bảy, 01/04/2017

tin từ MEDDOM Sáng ngày 30-3-2017, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tổ chức Lễ bổ nhiệm cán bộ quản lí chủ chốt, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động của Trung tâm.

Trải qua gần 10 năm hoạt động, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế trong xã hội và nhận được sự ủng hộ của đông đảo các nhà khoa học. Từ cuối năm 2016, một nét đặc thù mới của Trung tâm là phát triển hai mảng hoạt động tại Hà Nội và tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam ở Hòa Bình.

Đáp ứng với tình hình mới để đảm bảo thực hiện kế hoạch đã đề ra, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và ban lãnh đạo Trung tâm quyết định bổ nhiệm các vị trí quản lí chủ chốt của Trung tâm, bao gồm các chức danh Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng và Phó phòng Kiểm kê - Bảo quản, Phụ trách phòng và Phó phòng Nghiên cứu - Sưu tầm. Đồng thời, thành lập một phòng mới là phòng Nghiên cứu – Trưng bày để phụ trách các công việc liên quan tại Hòa Bình, đẩy mạnh các hoạt động mang đậm tính di sản của nhà khoa học trong Công viên.

Theo đó, các cán bộ được bổ nhiệm cụ thể như sau:

Th.S Nguyễn Thanh Hóa được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm, kiêm Trưởng phòng Nghiên cứu – Trưng bày, thôi chức vụ Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm

CN Giang Thị Nhung - Phụ trách phòng Kiểm kê - Bảo quản nay được bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm kê - Bảo quản;

CN Hoàng Thị Liêm - Phó phòng Nghiên cứu - Sưu tầm, nay được bổ nhiệm Phụ trách phòng Nghiên cứu - Sưu tầm;

CN Nguyễn Thị Hiên được bổ nhiệm Phó phòng Nghiên cứu - Sưu tầm;

CN Đặng Văn Tuấn được bổ nhiệm Phó phòng Kiểm kê - Bảo quản.

Giám đốc điều hành Trần Bích Hạnh trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Võ Thị Ngọc Lan giao nhiệm vụ cho các cán bộ quản lí mới, nhấn mạnh đến sự quyết tâm, năng động sáng tạo của thế hệ trẻ tại Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm đúng như ước mong của Hội đồng thành viên. Thay mặt các cán bộ quản lí mới, ThS Nguyễn Thanh Hóa cảm ơn sự tin tưởng của Ban lãnh đạo và hứa sẽ làm việc hết mình, xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Ngay sau Lễ bổ nhiệm, toàn thể cán bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tham gia họp tổng kết hoạt động Quý I-2017 và thông qua kế hoạch triển khai quý II-2017.

 

Bích Phương

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam