Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Buổi làm việc đầu tiên với GS. TS Lê Chí Quế

11:12 - Chủ Nhật, 10/07/2016

tin từ MEDDOM Được sự giới thiệu của GS.TS Đào Đình Bắc, ngày 8-7-2016 nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà Khoa học Việt Nam đã gặp gỡ với GS Lê Chí Quế. Ngay buổi đầu làm việc ông đã say sưa kể về những kinh nghiệm của mình trong công tác nghiên cứu văn học dân gian.

Giáo sư Lê Chí Quế sinh ngày 10-10-1945 tại xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1954, ông theo cha tập kết ra Bắc và học cấp 3 tại Thanh Hóa. Năm 1962, ông thi đỗ vào Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội[1]. Ngay từ khi còn là sinh viên, ông đã yêu thích thể loại văn học dân gian (folklore[2]) và dành nhiều thời gian nghiên cứu về nó. Năm 1966 ông tốt nghiệp loại giỏi và được trường giữ lại làm giảng viên dạy môn văn học dân gian kể từ đó đến nay.

GS.TS Lê Chí Quế

GS.TS Lê Chí Quế chia sẻ: để nghiên cứu văn học dân gian cần phải am hiểu văn hóa, lịch sử. Tôi đã đến nhiều nơi trên cả nước, hòa vào không gian lao động sản xuất, văn hóa, tâm linh của người dân bản địa để có được thông tin nhằm phục vụ cho công việc nghiên cứu.[3].

Là một nhà nghiên cứu, giảng dạy văn học dân gian, ông chính là người có công giúp folklore Việt Nam từng bước góp mặt trên bản đồ folklore quốc tế[4]. Hiện nay, GS Lê Chí Quế còn lưu giữ được nhiều tài liệu về các công trình nghiên cứu, ông hứa sẽ trao tặng Trung tâm lưu giữ và nghiên cứu.

 Lê Nhật Minh 

 ____________________

[1] Hiện nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Thuật ngữ folklore, được dịch ra tiếng Việt là Văn hóa dân gian. Theo nghĩa chuyên biệt, folklore là Văn học dân gian.

[3] Phỏng vấn GS Lê Chí Quế, ngày 8-7-2016, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

[4] http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/GSTSNGUT-Le-Chi-Que-nha-folklore-dich-thuc-1-12572.aspx.