Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Chào mừng tuần lễ bảo tàng 2022

15:23 - Thứ Hai, 13/06/2022

tin từ MEDDOM Từ 13 đến ngày 19-6, giới bảo tàng trên khắp thế giới hân hoan chào đón “Tuần lễ Bảo tàng 2022”. Với các chủ đề như: đổi mới (innovation), những người sáng tạo (creators), tự do (freedom), môi trường (environment), bài học cuộc sống (life lesson)… tuần lễ bảo tàng hi vọng sẽ thu hút được những người trong giới cũng như độc giả quan tâm, hưởng ứng tham gia.

Từ 13 đến ngày 19-6, giới bảo tàng trên khắp thế giới hân hoan chào đón “Tuần lễ Bảo tàng 2022”. Với các chủ đề như: đổi mới (innovation), những người sáng tạo (creators), tự do (freedom), môi trường (environment), bài học cuộc sống (life lesson)… tuần lễ bảo tàng hi vọng sẽ thu hút được những người trong giới cũng như độc giả quan tâm, hưởng ứng tham gia.

Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam tự hào là nơi duy nhất ở Việt Nam tổ chức lưu trữ hàng triệu tài liệu hiện vật cùng hàng vạn phút ghi âm, ghi hình ký ức của các nhà khoa học Việt Nam.

Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam là nơi xác lập những quan niệm mới mẻ về di sản các nhà khoa học Việt Nam. Những cuộc triển lãm, trưng bày của Bảo tàng cho đến nay đều nhằm mục đích phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam, kể câu chuyện họ đã làm khoa học như thế nào? kể câu chuyện lịch sử khoa học Việt Nam thông qua những bằng chứng, tài liệu khoa học, nhân chứng khoa học.

Trong tuần lễ này, quý độc giả hãy cùng Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam chia sẻ những câu chuyện, tài liệu, hiện vật của các nhà khoa học, để cùng chung tay lưu trữ, bảo tồn và phát huy loại hình di sản đặc biệt này nhé!

------------------------------------------

WELCOME MUSEUM WEEK 2022

From June 13 to 19, museums around the world joyfully welcome "Museum Week 2022". With the topics about innovation, creators, freedom, environment, life lesson, the Museum week hopes to attract the attention of the professionals and also readers.

Museum for Scientists Heritage of Vietnam is proud of being the only place in Vietnam organizing the archives of millions of documents and artifacts along with tens of thousands of minutes of recording and recording memories of Vietnamese scientists.

Museum for Scientists Heritage of Vietnam is a place to establish new concepts about the heritage of Vietnamese scientists. The exhibitions and displays of the Museum so far are aimed at promoting the heritage of Vietnamese scientists, telling the story of how they did science? We tell the story of Vietnam's scientific history through scientific evidences, documents and witnesses.

During this week, readers let join Museum for Scientists Heritage of Vietnam to share stories, documents and artifacts of scientists, in order to join hands in archiving, preserving and promoting this special type of heritage!