Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Chi bộ Trung tâm Di sản - Nhìn lại một năm

13:50 - Thứ Năm, 17/12/2020

tin từ MEDDOM Chiều ngày 14-12-2020, Chi bộ Trung tâm Di sản, trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học (MEDLATEC) đã triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đảng viên và tập thể Chi bộ trong năm qua.

Tính đến tháng 12-2020, Chi bộ Trung tâm Di sản có 6 Đảng viên, trong đó có 3 đồng chí kỳ cựu là GS.TS Nguyễn Anh Trí, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, ThS Mai Phi Nga. Năm nay, trước tình hình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ MEDLATEC, chi bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tốt trong công tác Đảng và công tác chuyên môn, tiếp tục bảo tồn tốt và phát huy hiệu quả di sản của các nhà khoa học Việt Nam.

Chi bộ Trung tâm Di sản triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2020

Cùng với việc kiểm điểm hoạt động của Chi bộ và từng Đảng viên trong năm, Chi bộ đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, công tác phát triển Đảng sẽ được đẩy mạnh. Hai quần chúng ưu tú vừa hoàn thành lớp cảm tình Đảng sẽ được giúp đỡ để gia nhập Chi bộ, đồng thời các Đảng viên sẽ tích cực theo dõi và giới thiệu thêm quần chúng. Nâng cao trách nhiệm của các Đảng viên trong công tác chuyên môn và quản lý.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, nguyên Bí thư Đảng bộ MEDLATEC nhấn mạnh: việc học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trước hết là cần, kiệm, liêm, chính, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để bảo quản tốt khối tài sản to lớn mà các nhà khoa học đã tin tưởng giao phó và phát huy di sản đó để lan tỏa, nhân rộng giá trị nhân văn sâu sắc.

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam