Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Chuẩn bị tiếp nhận tài liệu của GS Phong Lê

08:11 - Thứ Ba, 13/09/2016

tin từ MEDDOM Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã hoàn tất việc xử lý khối tư liệu do GS Phong Lê trao tặng, để chuẩn bị cho lễ tiếp nhận chính thức sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2016.

Đây là khối tư liệu lớn với hơn 8000 tài liệu, gồm: các tập bản thảo, công trình nghiên cứu, tài liệu giảng dạy, các ấn phẩm đã xuất bản, trong đó nhiều tài liệu liên quan đến những đóng góp của GS Phong Lê trong lĩnh vực văn học Việt Nam.

Giáo sư Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tin tưởng trao tặng khối tư liệu rất phong phú về loại hình liên quan đến lịch sử cuộc đời, sự nghiệp của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Đón nhận khối tư liệu đồ sộ này, Trung tâm đã khẩn trương tiến hành theo quy trình nghiệp vụ, như vệ sinh, phân loại, lập danh mục tài liệu, vào sổ đăng ký, phân chia theo loại hình, chất liệu để đưa vào hệ thống kho bảo quản.

Bản thảo công trình của GS Phong Lê được lưu trữ tại Trung tâm

Cán bộ phòng Kiểm kê bảo quản bọc giấy can bảo quản tài liệu của GS Phong Lê

 

 

Tài liệu của GS Phong Lê được bảo quản trong kho tài liệu giấy của Trung tâm

Đồng thời, ngày 11-8-2016, theo lời mời của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, TS Vũ Thị Minh Hương, nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ThS Phạm Bích Hải, nguyên cán bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trực tiếp khảo sát khối tài liệu này. Theo TS Vũ Thị Minh Hương, khối tư liệu của GS Phong Lê phong phú về thể loại, có bản thảo viết tay, bản thảo đã được biên tập đánh máy... và bà có cảm nhận rất lý thú khi khảo sát khối tài liệu và mong muốn sẽ được tiếp cận tìm hiểu những suy nghĩ của giáo sư khi khởi đầu cho những cuốn sách hoặc bài viết, mà theo bà đến hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị.

TS Vũ Thị Minh Hương trong buổi làm việc tại Trung tâm, ngày 11-8-2016

Lễ tiếp nhận tư liệu hiện vật do nhà khoa học và gia đình trao tặng là một hoạt động đặc biệt của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích của Trung tâm là bảo quản, lưu giữ và phát huy hiệu quả nhất những di sản khoa học của đất nước cho các thế hệ tương lai.

Nông Thị Thúy Nga