Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Chúng tôi thầm hứa sẽ giữ gìn …

18:05 - Thứ Hai, 05/07/2010

tin từ MEDDOM “ … Tôi gửi Trung tâm CPD tất cả những sản phẩm tinh thần và trí tuệ …”. PGS.TS Nguyễn Duy Sơn, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải đã xúc động nói như vậy khi ủy thác cho Trung tâm CPD lưu giữ toàn bộ hệ thống sổ sách ghi chép cá nhân về kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thiết kế và thi công cầu đường ở miền Bắc của ông từ năm 1959-1990.

PGS.TS Nguyễn Duy Sơn đã có nhiều năm công tác về chuyên ngành Cầu hầm – Công trình. Thời gian công tác tại Viện Thiết kế Bộ Giao thông Vận tải, ông là Tổ trưởng thiết kế cầu lớn, trực tiếp tham gia thiết kế các cầu hầm đường Hoà Mục, cầu Đa Phúc, cầu Ninh Bình, cầu Thăng Long… Sau đó, ông là Trưởng ban Chỉ huy thi công bờ Nam cầu Thăng Long, kiêm Trưởng phòng kỹ thuật Liên hiệp Thăng Long. Những thông tin về kỹ thuật, những vấn đề nảy sinh trong quá trình tham gia thiết kế, chỉ đạo thi công…, thậm chí cả những ý tưởng mới nảy sinh hay cách giải quyết những lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện, thi công, kiểm tra, giám sát các công trình đều được ông ghi chép, vẽ phác thảo lại hết sức chi tiết trong 14 cuốn sổ.

 Tháng 5-2010, PGS.TS Nguyễn Duy Sơn đã tặng toàn bộ những ghi chép quý giá mà ông đã cất giữ cẩn thận trong hơn 50 năm qua cho Trung tâm CPD. Đó là những sử liệu rất quý không những kể về cuộc đời hoạt động khoa học-kỹ thuật của PGS.TS Nguyễn Duy Sơn mà còn phản ánh cả một giai đoạn sống động với nhiều chi tiết về lịch sử phát triển ngành giao thông nói chung và cầu đường nói riêng ở nước ta. Ông xúc động nói: “Trong quá trình công tác và nghiên cứu, những gì tôi thấy cần thiết và quan trọng tôi đều ghi chép để lưu lại cho bản thân, và cũng để trao đổi lại với đồng nghiệp, học trò. Tôi gửi lại Trung tâm tất cả những sản phẩm tinh thần và trí tuệ đó. Những tài liệu kỹ thuật này có lẽ không phải là những gì quá quý giá nhưng cũng khó tìm được ở đâu. Tôi bàn giao tất cả cho Trung tâm và mong Trung tâm sẽ lưu giữ để phục vụ việc nghiên cứu, tham khảo”.

Trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Duy Sơn đã trao gửi niềm tin đối với Trung tâm. Chúng tôi, những người trực tiếp được tiếp nhận những hiện vật quý từ tay Phó giáo sư, thầm hứa sẽ giữ gìn và phát huy tốt những tư liệu đó. Hiện nay, 14 cuốn Sổ ghi chép cá nhân cùng những tài liệu khác của PGS.TS Nguyễn Duy Sơn được lập thành một hồ sơ mang tên ông và bảo quản theo quy chuẩn tại kho lưu trữ của Trung tâm CPD.

 Hoàng Thị Liêm