Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Đam mê với lịch sử Côn trùng học

10:44 - Thứ Tư, 30/03/2022

tin từ MEDDOM Trong buổi làm việc sáng ngày 24-3-2022, GS.TS Nguyễn Viết Tùng (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp I) đã chia sẻ với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam về niềm đam mê nghiên cứu lịch sử ngành Côn trùng học của mình.

GS.TS Nguyễn Viết Tùng

Từ khi còn học phổ thông (những năm 60), Nguyễn Viết Tùng đã nuôi dưỡng niềm đam mê tìm hiểu về lịch sử đất nước nói chung và lịch sử các môn học, các vấn đề khoa học nói riêng. Ông chia sẻ: “Chẳng hạn, khi học môn toán, tôi sẽ tìm hiểu ai là người tìm ra số Pi và tại sao họ tìm ra được? Điều này giúp tôi tìm thấy niềm vui trong học tập”. Khi trở thành sinh viên ngành Côn trùng học, trường Đại học Nông nghiệp (1964), ông luôn dành thời gian tìm hiểu, sưu tầm tư liệu liên quan đến lịch sử của ngành này ở Việt Nam. Ông không chỉ lên thư viện tìm đọc các tài liệu, sách vở liên quan mà luôn tranh thủ mỗi chuyến học tập, công tác ở các nước Rumani (1969-1973), Mỹ (1996), Nhật Bản (những năm 2000)… để gặp gỡ các nhà khoa học và hỏi mượn tài liệu về côn trùng Việt Nam mà họ đã nghiên cứu.

Đầu năm 2020, nhằm tổng kết những hiểu biết của mình về lịch sử ngành Côn trùng học Việt Nam, ông cùng GS Vũ Quang Côn viết bài “Một số dấu mốc mang tính lịch sử trong hoạt động của ngành Côn trùng học Việt Nam” và trình bày tại Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 10. Ông nhấn mạnh: “Việc tìm hiểu lịch sử một ngành khoa học vô cùng quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu rõ ngành nghề mà mình đang học tập và gắn bó”.

Lê Lợi