Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Đăng ký mua sách

09:53 - Thứ Ba, 04/01/2022

tin từ MEDDOM Nhân kỷ niệm 70 năm đoàn cán bộ đầu tiên được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang Liên Xô học tập và tròn 10 năm Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu chuyên đề này, chúng tôi đã xuất bản cuốn sách “Hồ sơ những hạt giống bí mật”.

Thời gian thấm thoắt, 70 năm đã đi qua, 21 thành viên trong đoàn đi năm xưa nay đã thành thiên cổ. Tuy vậy, họ đã đi vào lịch sử, đặt những viên gạch ấm nồng cho tình hữu nghị Việt - Xô. Chúng tôi đã cố gắng lấp một khoảng trống trong lịch sử nghiên cứu nội dung này bằng những tư liệu ít ỏi đã nghiên cứu, sau tầm được trong những năm qua.

Nội dung cuốn sách sẽ kể câu chuyện về các thành viên trong đoàn, họ là ai, họ đã học tập như thế nào và đã cống hiến ra sao khi trở về Việt Nam.

Xin mời Quý vị quan tâm đăng ký để sở hữu ấn phẩm này!

https://docs.google.com/.../1iTV8.../viewform...

Hoặc liên hệ qua: bà Khổng Thị Duyên. Số điện thoại: 0976199325

Trân trọng!