Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Đi tìm làn gió mới

16:57 - Thứ Sáu, 16/06/2017

tin từ MEDDOM Với mong muốn đổi mới ấn phẩm của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, đầu tháng 6 vừa qua, Trung tâm đã tổ chức buổi thảo luận sôi nổi về đề cương sách 2017.

Đến nay, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã ra mắt bạn đọc tập thứ 6 bộ sách Di sản ký ức của nhà khoa học và tập 3 bộ Những câu chuyện hiện vật. Hai ấn phẩm đó thể hiện một phần kết quả công tác nghiên cứu sưu tầm hàng năm của Trung tâm. Không dừng lại ở đó, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam mong muốn quảng bá đến nhiều đối tượng độc giả và phát huy nhiều hơn giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam mà Trung tâm đã nghiên cứu.

PGĐ Nguyễn Thanh Hóa (đứng) trình bày ý tưởng sách chuyên khảo về cuộc đời một nhà khoa học

Bốn ý tưởng, theo đó là các đề cương khá chi tiết được đưa ra phân tích, trao đổi, phản biện cởi mở và thẳng thắn trong buổi họp này. Nhìn chung, cả 4 ý tưởng đều có tiềm năng thực hiện. Trong thời gian trước mắt, các nhóm ý tưởng sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thiện các đề cương đảm bảo tính khả thi và hấp dẫn bạn đọc, để đưa vào kế hoạch hoạt động của Trung tâm ‎2017-2018. 

Ban biên tập