Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Đón nhận sinh viên thực tập

11:32 - Thứ Hai, 06/02/2012

tin từ MEDDOM Sáng ngày 1-2-2012, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đón nhận 4 sinh viên năm thứ tư, khóa 28, Khoa Bảo tàng, Trường Đại học Văn hóa về thực tập theo Quyết định số 10/QĐ-ĐHVHHN ngày 11-1-2012 của Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội.

Đây là lần thứ ba, dưới sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách - ThS Trần Đức Nguyên, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đón nhận sinh viên Trường Đại học Văn hóa về thực tập. Thay mặt Trung tâm, ThS Phí Thị Mùi cùng cán bộ Kiểm kê bảo quản đón tiếp đoàn. Trong buổi tiếp, ThS Trần Đức Nguyên, một lần nữa, cám ơn Trung tâm về kết quả thực tập của sinh viên những khóa trước và khẳng định Trung tâm là nơi đào tạo kỹ năng thực hành rất tốt cho các em. ThS Trần Đức Nguyên chia sẻ: “Năm ngoái, khi kết thúc đợt thực tập, có em tâm sự ngày đầu tiên đến Trung tâm, em nghĩ rằng sao mình khổ thế? Sao các bạn khác được đến nơi làm việc nhàn hơn, còn mình phải đến đây. Nhưng sau 3 tháng thực tập, em sinh viên đó nói rằng ước gì mình được làm việc ở đây lâu hơn nữa!" Dặn dò nhóm sinh viên thực tập, ThS Trần Đức Nguyên nói: "Thầy hy vọng sau 3 tháng thực tập các em sẽ trưởng thành về nhiều mặt!”

 

 

Buổi đón nhận sinh viên thực tập

ThS Phí Thị Mùi