Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Gặp chuyên gia nghiên cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:32 - Thứ Ba, 26/01/2016

tin từ MEDDOM Ông là GS Trần Thành, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Trong buổi làm việc đầu tiên nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 25-1-2016, ông chia sẻ tâm huyết về những “đứa con tinh thần” của mình.

GS Trần Thành (bút danh Song Thành) sinh năm 1935 ở thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Sau 16 năm giảng dạy ở trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, năm 1980, ông chuyển về công tác ở ban Đạo đức học, Viện Triết học. Đến năm 1984, ông là Trưởng ban nghiên cứu Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, rồi Viện trưởng Viện nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1987-1999), giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2000-2004). Năm 2005, ông nghỉ hưu.

 

GS Trần Thành trong buổi làm việc, ngày 25-1-2016

Là chuyên gia nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS Trần Thành đã viết các sách như: Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, 1924 - 1927, Nxb Chính trị quốc gia (1998); Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận chính trị (2005)… Đặc biệt, ông còn tham gia viết bộ sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử gồm 10 tập do Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ biên. Mỗi tác phẩm viết ra, GS Trần Thành đều trân trọng và nâng niu vì với ông: “Nhà khoa học thực sự sẽ luôn trân trọng sản phẩm (đứa con tinh thần) của mình bởi đó là tâm huyết nghiên cứu cả đời của mỗi người”.

Ngô Văn Hiển