Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Gặp gỡ tác giả của hơn 100 đầu sách về thú y

17:06 - Thứ Sáu, 29/01/2016

tin từ MEDDOM Sáng ngày 29-1-2016, cán bộ Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi đầu đến gặp gỡ và làm việc với PGS.TS Phạm Sỹ Lăng - tác giả của hơn 100 đầu sách chuyên môn về thú y.

PGS.TS Phạm Sỹ Lăng[1] sinh năm 1939 tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội. Năm 1962, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ông lần lượt được phân công về làm việc tại Trạm Thú y Hưng Yên (1962-1968); Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (1968-1987); Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp (1987-2003).

PGS.TS Phạm Sỹ Lăng

Trong quá trình công tác, ông vừa đi sâu nghiên cứu về bệnh học và dịch tễ học trên gia súc, gia cầm, vừa chú ý tập hợp các tư liệu để viết sách. Từ năm 2003, sau khi nghỉ hưu, ông có thêm nhiều thời gian để tham gia biên soạn sách. Đến nay, ông là tác giả của hơn 100 đầu sách uy tín về chuyên ngành thú y bao gồm các sách giáo trình cơ sở do các trường đại học, cao đẳng đặt hàng; các sách nghiên cứu do nhà nước đặt hàng và các sách mang tính chất phổ cập tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Một số sách đã xuất bản mà ông tâm đắc như Bệnh trâu bò ở Việt Nam (Nxb Nông nghiệp, 2009); Bệnh gia cầm ở Việt Nam (Nxb Nông nghiệp, 2011); Bệnh của lợn tại Việt Nam (Nxb Hà Nội, 2012)…

Nói về những cuốn sách của mình, PGS.TS Phạm Sỹ Lăng chia sẻ: "Tôi mừng vì những cuốn sách của mình đã góp phần nhỏ bé vào công tác đào tạo cán bộ thú y và ứng dụng vào sản xuất".

Phạm Ngọc Hải

 


[1] Nguyên Trưởng phòng Khoa học đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế, Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp.