Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Gặp PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng

12:38 - Thứ Năm, 01/10/2015

tin từ MEDDOM Được sự giới thiệu của PGS.TS Mai Văn Lề, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi đặt vấn đề nghiên cứu, sưu tầm với PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng tại nhà riêng ngày 25-9-2015.

PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng sinh ngày 12-10-1936 tại Hậu Lộc, Thanh Hóa, nguyên là cán bộ giảng dạy trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cựu sinh viên khóa 1 trường Đại học Bách khoa Hà Nội (một chuyên đề mà Trung tâm đang nghiên cứu, sưu tầm tư liệu). Ông là bạn đồng môn và đồng nghiệp của PGS.TS Mai Văn Lề-một nhà khoa học đã tặng nhiều tài liệu quý cho Trung tâm.


 
PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng giới thiệu một số tài liệu ông còn lưu giữ, 25-9-2015

Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng chia sẻ một số thông tin về quá trình nghiên cứu khoa học và các tài liệu mà ông mang về từ hai lần đi học ở Liên Xô (chuyển tiếp sinh 1959-1963), (nghiên cứu sinh 1969-1972). Đó là những cuốn sách chuyên ngành, các ảnh tư liệu và các tạp chí tiếng Nga; một số hiện vật liên quan đến quá trình học tập và giảng dạy của ông. Như ông tâm sự : « Ngày đi học ở Liên Xô về tôi mang theo rất nhiều sách vở, đó là những tài liệu chuyên môn đầu tiên giúp chúng tôi xây dựng ngành Hóa học ở Bách Khoa. Tuy nhiên, sau nhiều năm tài liệu bị hỏng và mất mát nhiều, nhất là một phần bị mối xông khi để ở bộ môn. Tôi rất tiếc vì không lưu giữ được nhiều tài liệu về cuộc đời mình ».

Sau khi trao đổi với các nghiên cứu viên, PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng vui vẻ nhận lời làm việc với Trung tâm trong thời gian tới. Ông sẽ sắp xếp để tặng lại cho Trung tâm những tài liệu còn lưu giữ được và chia sẻ những thông tin về cuộc đời hoạt động khoa học và giảng dạy của ông.


Hoàng Thị Kim Phượng