Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Giữ trọn niềm tin

10:51 - Thứ Hai, 08/05/2023

tin từ MEDDOM Năm 2016, nghiên cứu viên MEDDOM làm việc với GS Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm khoa Cơ khí, trường Đại học Giao thông vận tải) và được ông giới thiệu về công trình Trạm trộn bê tông asphalt.

PGS.TS Nguyễn Bính trong buổi làm việc với MEDDOM, ngày 13-3-2023

Để tìm hiểu rõ hơn về công trình, nghiên cứu viên đã tìm gặp học trò, đồng nghiệp cùng ông thực hiện nghiên cứu này là PGS.TS Nguyễn Bính (giảng viên cao cấp khoa Cơ khí, trường Đại học Giao thông vận tải). Lúc ấy, PGS Nguyễn Bính vẫn đang công tác nên chưa có nhiều thời gian dành cho MEDDOM nhưng ông vẫn giữ mối liên hệ với nghiên cứu viên và tin tưởng tuyệt đối vào hoạt động của MEDDOM.

Tháng 3-2023, chuẩn bị nhận quyết định nghỉ hưu, PGS Nguyễn Bính đã trực tiếp liên hệ gửi tặng MEDDOM nhiều tài liệu quý gắn bó với chặng đường giảng dạy và nghiên cứu khoa học (1979-2023), trong đó bao gồm sách, báo, tạp chí, bản thảo, ảnh tư liệu…

Với khối tài liệu mà PGS.TS Nguyễn Bính trao tặng, đã bổ sung và làm phong phú cho phông tư liệu lưu trữ của MEDDOM, là tư liệu quan trọng góp phần nghiên cứu các ngành động lực, cơ khí ở Việt Nam.

Triệu Vũ