Góp phần nghiên cứu và lưu giữ di sản khảo cổ học

Các tham luận trình bày tại Hội thảo tập trung chủ yếu vào hai vấn đề chính: Văn hóa Hòa Bình và Bà Madeleine Colani – nhà khảo cổ học người Pháp (1866-1943), người phát hiện và công bố về nền văn hóa này. Hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin hữu ích về Khảo cổ thời tiền sử nói chung, Văn hóa Hòa Bình của nước ta nói riêng, góp phần làm phong phú thêm khối tài liệu về lĩnh vực Khảo cổ học, cũng như việc nghiên cứu về lịch sử ngành Khảo cổ học Việt Nam và về Văn hóa Hòa Bình của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Là đơn vị làm công tác lưu giữ và phát huy di sản của các nhà khoa học, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam trân quý những gì mà các nhà khoa học đã làm. Nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam xin gửi lời cám ơn đến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã dành trọn cuộc đời mình cho khoa học, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề khoa học còn bỏ ngỏ.

Nhật Linh