Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Góp phần tìm hiểu chuyên ngành xác suất thống kê

10:57 - Thứ Hai, 08/05/2023

tin từ MEDDOM Ngày 12-4-2023, PGS.TS Đào Hữu Hồ (nguyên Chủ nhiệm bộ môn Xác suất thống kê, khoa Toán - Cơ - Tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tin tưởng và trao tặng cho MEDDOM rất nhiều sách chuyên khảo, các bài báo về chuyên ngành xác suất thống kê được đăng trên tạp chí quốc tế và một số tài liệu khác. Ông cũng dành nhiều thời gian cung cấp thông tin, câu chuyện liên quan đến các tài liệu này.

Những cuốn sách chuyên ngành về xác suất thống kê của PGS.TS Đào Hữu Hồ

trao tặng cho MEDDOM ngày 12-4-2023

Năm 1966, sau khi tốt nghiệp khoa Toán - Tin, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sinh viên Đào Hữu Hồ được giữ lại làm giảng viên. Tại đây, ông được phân công nghiên cứu về xác suất thống kê - một chuyên ngành khá khó và kén người học, đó cũng là chuyên ngành ông theo đuổi cho đến khi nghỉ hưu (2010).

Trong suốt quá trình công tác, PGS Đào Hữu Hồ là chủ biên của 9 đầu sách và viết hàng trăm bài báo chuyên ngành. Những cuốn sách, bài báo nghiên cứu là tài liệu quan trọng, trang bị những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu cho sinh viên, học viên và phản ánh quá trình học tập, nghiên cứu không ngừng nghỉ của PGS.TS Đào Hữu Hồ.

Triệu Vũ