GS.TS. Đại tá Đinh Xuân Dũng trao tặng sưu tập tài liệu cá nhân

Trong số các tài liệu, hiện vật được bàn giao lần này, có hàng chục cuốn sổ ghi chép, bản thảo một số cuốn sách, ảnh tư liệu về những hoạt động khác nhau, tài liệu liên quan đến đề tài luận án tiến sỹ về chiến tranh cách mạng và văn học, các bản đề cương bài giảng, bài nói chuyện về văn hóa, nghệ thuật… Những tài liệu này không chỉ phản ánh cuộc đời cùng sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của GS.TS Đinh Xuân Dũng, mà còn có giá trị để tìm hiểu về lịch sử các chuyên ngành, các cơ quan mà ông từng gắn bó.

GS.TS Đinh Xuân Dũng và PGG.TS Nguyễn Văn Huy ký
bàn giao và tiếp nhận tài liệu tại buổi lễ.

GS.TS Đại tá Đinh Xuân Dũng sinh năm 1945, tại Thanh Hóa. Năm 1967, ông tốt nghiệp và làm giảng viên môn Lý luận văn học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1974, ông nhập ngũ. Trong môi trường mới, ông Đinh Xuân Dũng tiếp xúc với thực tiễn phong phú, mở rộng tầm nhìn từ lĩnh vực văn học sang văn hóa và nghệ thuật.

Gần 25 công tác trong quân đội (1974 – 1999), trải qua nhiều cương vị công tác ở những đơn vị khác nhau thuộc Tổng cục Chính trị và quân khi IV, GS.TS Đinh Xuân Dũng đã có những đóng góp không nhỏ trong việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quy mô và quan hệ của nhà nước với những hoạt động văn hóa của quân đội, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và nhất là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. 

Tài liệu, hiện vật được GS.TS Đinh Xuân Dũng
trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Bên cạnh đó, ông còn là người đưa ra ý tưởng và góp phần phát triển các hoạt động trọng điểm về văn hóa nghệ thuật trong quân đội vào những năm chẵn kỷ niệm ngày truyền thống quân đội, xây dựng môi trường văn hóa, hệ thống các bảo tàng, nhà văn hóa trong quân đội, hệ thống “phòng Hồ Chí Minh”, hệ thống các đoàn nghệ thuật, các thư viện quân đội… mà đến nay đã trở thành những mô hình được duy trì ổn định. Những thực tiễn ấy cũng phản ánh những công trình ông viết trong thời gian này như “Hiện thực chiến tranh và sáng tạo văn học” – 1990, “Một số hiểu biết về văn học nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ” – 1996, “Văn hóa, văn nghệ và đời sống quân đội”– 1998,“Nuôi dưỡng các giá trị văn hóa trong nhân cách người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam” (1993-1995).

Năm 1999, GS.TS Đinh Xuân Dũng được điều về công tác tại Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), và công tác tại đây cho đến khi nghỉ hưu (năm 2016). 17 năm công tác tại Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương, GS.TS Đinh Xuân Dũng đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Ông là ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, kiêm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương, Ủy viên hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, Ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương…

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên, Trung tâm tổ chức tiếp nhận bộ sưu tập tài liệu, hiện vật của một nhà nghiên cứu lý luận về văn hóa văn nghệ. Khối tài liệu GS.TS Đinh Xuân Dũng trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, có giá trị không chỉ liên quan đến cuộc đời hoạt động khoa học của ông, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề về sự phát triển văn hóa – văn nghệ nói chung, cũng như trong quân đội nói riêng, nhất là thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập.

Phương Lan
Nguồn: http://baotintuc.vn/van-hoa/