Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

GS.TSKH Mai Thanh Tân tiếp tục tặng tài liệu

16:21 - Thứ Tư, 26/06/2019

tin từ MEDDOM Sau khối tài liệu cá nhân gắn liền với quá trình học tập, công tác trong lĩnh vực địa vật lý đã tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tháng 4-2019, GS.TSKH Mai Thanh Tân (nguyên Phó hiệu trưởng trường ĐH Mỏ-Địa chất) tiếp tục tặng Trung tâm gần 100 tài liệu, tại buổi làm việc chiều ngày 17-6-2019.

Khối tài liệu gồm các bản thảo, văn bằng, chứng chỉ, quyết định được GS Mai Thanh Tân giữ gìn cẩn thận hơn 60 năm qua. Trong đó nổi bật là tập khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Sóng phản xạ nhiều lần trong thăm dò địa chấn” được ông bảo vệ tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1966. Đó được coi là công trình đầu tay khi ông bước vào lĩnh vực địa vật lý và cũng là cơ sở để ông thực hiện luận án phó tiến sĩ sau này. Bên cạnh đó là những ghi chép khi ông tham dự lớp học chuyên đề về “Kỹ thuật số và xử lý số” năm 1978, “Cơ sở toán học xử lý tín hiệu ghi số” do GS Nguyễn Hoàng Phương chủ trì năm 1979.
 

Khóa luận tốt nghiệp về sóng phản xạ nhiều lần trong thăm dò địa chấn - công trình đầu tay trong lĩnh vực địa vật lý của GS.TSKH Mai Thanh Tân.

Khóa luận tốt nghiệp về sóng phản xạ nhiều lần trong thăm dò địa chấn của GS.TSKH Mai Thanh Tân

 

Hai vở ghi chép chuyên đề từ năm 1978-1979 của GS.TSKH Mai Thanh Tân.

Hai vở ghi chép chuyên đề từ năm 1978-1979 của GS.TSKH Mai Thanh Tân

 

Lê Nhật Minh