Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam có thêm thành viên mới

10:05 - Thứ Hai, 11/05/2015

tin từ MEDDOM Ngày 6-5-2015, theo quyết định số 08/QĐ-HDSVHVN của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam chính thức trở thành một chi hội trong Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp gần 7 năm xây dựng và phát triển Trung tâm.

Hội Di sản Văn hoá Việt Nam được thành lập vào ngày 23-4-2004, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp các tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động nghề nghiệp hoặc có tâm huyết với di sản văn hoá nhằm góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của đất nước. Sau 10 năm đi vào hoạt động, tính đến nay Hội Di sản Văn hóa Việt Nam đã có 92 chi hội với sự tham gia của hàng nghìn hội viên cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Bằng những hoạt động thể hiện ý nghĩa nhân văn và khoa học, trong gần 7 năm qua, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam dần nhận được sự tin tưởng của các nhà khoa học nói riêng và của xã hội nói chung. Đến nay Trung tâm đã tiếp xúc, gặp gỡ gần 700 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khoa học khác nhau; Sưu tầm hơn 10 vạn tư liệu bao gồm nhiều loại hình: các bản thảo nghiên cứu, sổ ghi chép, nhật ký, hồi ký, thư từ, văn bản hành chính, ảnh tư liệu...: tiến hành ghi hình hàng vạn phút phim tư liệu, ghi âm giọng nói, hình ảnh của các nhà khoa học để lưu trữ phục vụ cho công tác nghiên cứu sau này.

Việc Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam trở thành một Chi hội trực thuộc Hội Di sản văn hóa Việt Nam là một xu thế tất yếu và thể hiện một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của Trung tâm. Qua đây, các thành viên trong Trung tâm có thể giao lưu học hỏi với các Chi hội khác nhằm nâng cao nghiệp vụ, nâng cao kiến thức về di sản văn hóa, thực hiện tốt hơn nữa các công tác chuyên môn đang thực hiện.

 

 

PGS.TS Đỗ Văn Trụ (thứ hai từ trái) - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao quyết định thành lập Chi hội cho đại diện lãnh đạo

Trung tâm Di sản Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 

Thay mặt Chủ tịch Hội, GĐ Trần Bích Hạnh (Chủ tịch Chi hội, thứ hai từ trái) trao

Thẻ Hội viên cho từng cán bộ của Trung tâm, ngày 8-5-2015.

Bích Phương