Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Hội thảo khoa học về một Di sản văn hóa - Biểu trưng của tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt – Lào

15:11 - Thứ Năm, 24/12/2020

tin từ MEDDOM Ngày 23-12-2020, tại Bái Đính, Ninh Bình, đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Đền thờ công chúa Nhồi Hoa, nước Lào tại Ninh Bình - Biểu trưng của tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt – Lào” do Quỹ Văn hiến đồng chủ trì tổ chức.

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Ngài Đại sứ nước CHDCND Lào cùng đoàn cán bộ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, có ông Phạm Quang Ngọc – Phó Bí thư, Chủ tịch tỉnh cùng Lãnh đạo các Sở, Công ty tỉnh Ninh Bình và 15 nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khoa học đã tham gia Hội thảo.

Quỹ Văn hiến được thành lập tháng 12-2015, theo đề xuất của GS. AHLĐ Vũ Khiêu và một số nhà nghiên cứu, nhằm tập hợp các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho các hoạt động giữ gìn và phát triển nền văn hiến và văn minh nước nhà, phù hợp với các giá trị truyền thống dân tộc và xu hướng tiến triển của xã hội hiện đại. GS Vũ Khiêu là Chủ tịch Quỹ từ khi thành lập, đến tháng 7- 2019 GS.TS Lê Thị Quý được quyết định làm Chủ tịch, tiếp tục lãnh đạo thực hiện mục tiêu, tôn chỉ mà Quỹ Văn hiến đã đề ra.

Một góc quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên cứu về di tích được xây dựng từ thế kỷ 15 - Đền Thượng Thái Sơn thờ Công chúa nước Lào, và cùng bàn luận từ vị trí địa lý đến giá trị lịch sử, văn hoá cũng như yếu tố tâm linh của khu Đền lăng mộ. Những tham luận, phát biểu tại Hội thảo hoàn toàn ủng hộ Đề xuất của Quỹ Văn hiến về việc xây dựng và phát triển vùng đất Sơn Lai, nơi Đền thờ Công chúa Nhồi Hoa tọa lạc, thành địa điểm văn hóa du lịch, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt- Lào, tăng giá trị di sản văn hóa Tràng An. Đồng thời, Hội thảo cũng nêu một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đảm bảo tính lịch sử, khoa học, chính xác, thuyết phục về khu di tích này.

Đại biểu tham dự hội thảo khoa học

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự chung tay của nhà nước, xã hội trong việc bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa - lịch sử của đất nước, qua đó còn thấy rõ vai trò, trách nhiệm, tâm huyết của các nhà khoa học vì sự thịnh vượng của đất nước và cộng đồng.

Mai phi Nga