Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Kiểm kê khối tài liệu của GS.TS Phạm Đức Dương

17:04 - Thứ Hai, 25/10/2010

tin từ MEDDOM Tháng 7/2010, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận hơn 1000 tư liệu cá nhân của GS.TS Phạm Đức Dương - nguyên Viện trưởng Viện Đông Nam Á.

 Đây là hệ thống các bản thảo bài viết, văn bản hành chính, bản thảo sách chưa xuất bản, công trình nghiên cứu, luận án, thư từ giao dịch… mà ông đã lưu lại trong quá trình làm việc và hoạt động khoa học. Khối tư liệu có niên đại từ năm 1970 đến đầu 2000. Ngay sau khi khối tư liệu được chuyển về, Trung tâm đã tiến hành làm vệ sinh, bảo quản bước đầu và phân loại để kiểm kê.

 Bước đầu, Trung tâm đã hoàn thiện việc lập danh mục theo các chủ đề phân loại tạm thời, bao gồm: 

1. Các tư liệu liên quan đến Viện Đông Nam Á và Viện Khoa học xã hội – hai cơ quan GS Phạm Đức Dương đã từng công tác và phụ trách quản lý.

2. Các tư liệu bao gồm các bài viết, công trình nghiên cứu về các nước Asian của cá nhân GS Dương và nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu khác

3. Các bài viết, công trình nghiên cứu về Ngôn ngữ học; Dân tộc học, Lịch sử

4. Các tư liệu, bài viết liên quan đến Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Quân sự

5. Tư liệu cá nhân của GS Phạm Đức Dương 

6. Các vấn đề khác 

 Các tư liệu sau khi phân loại đang được lập Phiếu tài liệu hiện vật. Dự kiến đến cuối tháng 10/2010 toàn bộ khối tư liệu này sẽ được Trung tâm hoàn thiện các thủ tục đăng ký và chính thức đưa vào bảo quản lâu dài tại Kho cơ sở. 

 

 

Giang Thị Nhung