Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Làm gì cũng hướng đến lợi ích chung

10:11 - Thứ Hai, 07/12/2015

tin từ MEDDOM PGS.TS Nguyễn Thiện, nguyên Viện trưởng Viện Chăn nuôi chia sẻ về những yếu tố làm nên thành công trong sự nghiệp khoa học của mình khi làm việc với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngày 4-12-2015.

PGS.TS Nguyễn Thiện sinh ngày 26-12-1936 tại xã Đông Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), ông được phân về Ban Chăn nuôi-Viện Khoa học Nông nghiệp (nay là Viện Chăn nuôi).

PGS.TS Nguyễn Thiện

 Gần 40 năm công tác tại Viện, PGS.TS Nguyễn Thiện đã trải qua nhiều vị trí quản lý khác nhau: Trưởng Bộ môn Kỹ thuật, Ban Chăn nuôi (1969-1978); Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi (1978-1988); Viện trưởng Viện chăn nuôi (1978-1996).

Trong quá trình làm việc, ông đã cùng các đồng nghiệp thực hiện được nhiều dự án, đề tài đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, tiêu biểu như dự án: Phát triển các trại chăn nuôi trên cả nước thành các trung tâm nghiên cứu, trong đó có đề tài “Nghiên cứu lợn lai có năng suất và chất lượng cao” đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh (tập thể) về Khoa học và Công nghệ năm 2000.

Dù ở cương vị nào, nhận công tác nào, ông cũng luôn suy nghĩ đến lợi ích của tập thể, đặt lợi ích tập thể lên trên. Ông chia sẻ: “Đời tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô, đồng nghiệp và tổ chức, vì thế làm gì, tôi cũng hướng đến lợi ích chung của tập thể. Và chính sự đồng lòng trong nghiên cứu khoa học đã giúp tôi gặt hái được những thành công…".

 

Lường Lâm Quỳnh

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam