Làm gì cũng hướng đến lợi ích chung

PGS.TS Nguyễn Thiện sinh ngày 26-12-1936 tại xã Đông Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Năm 1963, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), ông được phân về Ban Chăn nuôi-Viện Khoa học Nông nghiệp (nay là Viện Chăn nuôi).