Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Lan tỏa để tạo cảm hứng

11:52 - Thứ Ba, 15/12/2020

tin từ MEDDOM Chiều 9-12-2020, đại diện Chi hội Nữ trí thức Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tham gia và trình bày báo cáo tại Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ hai do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức.

Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 9 và 10-12-2020. Với chủ đề “Nữ trí thức với nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, các báo cáo tham luận được chia theo ba chuyên đề: Chuyên đề I: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Chuyên đề II: Môi trường, Nông nghiệp và Khoa học khác; Chuyên đề III: Y dược và Dinh dưỡng. Đây cũng là dịp để các nữ trí thức nữ trình bày những vấn đề nghiên cứu khoa học của cá nhân và tập thể. Đồng thời khẳng định thêm vị trí, vai trò của phụ nữ làm khoa học, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

ThS Trần Bích Hạnh trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại chuyên đề Khoa học xã hội và nhân văn, các báo cáo đề cập đến vấn đề trong xã hội hiện đại, như: Khai mở mạch trí tuệ phụ nữ Việt Nam, khởi nghiệp kinh doanh của phụ nữ, bảo vệ quyền phụ nữ từ khía cạnh bình đẳng giới, đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp… Trong đó báo cáo của ThS Trần Bích Hạnh – Giám đốc điều hành Trung tâm Di sản với đề tài “Lan tỏa giá trị di sản nhà khoa học Việt Nam – một hình thức truyền cảm hứng khoa học” đã thu hút sự quan tâm của giới trí thức tham dự hội nghị. Báo cáo đề cập đến những hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam nói chung và các nhà khoa học nữ nói riêng của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đồng thời, làm rõ những giá trị giáo dục, truyền cảm hứng khoa học từ nguồn di sản đó.

PGS.TS Trương Thị Hiền (Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hồ Chí Minh) phát biểu tại hội nghị.

Tâm đắc với vấn đề đặt ra của Trung tâm, PGS.TS Trương Thị Hiền (Chủ tịch Hội Nữ trí thức thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị: Việc phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam cho thế hệ sau là việc làm cần thiết. Các nhà khoa học Việt Nam, đặc biệt là các nhà khoa học nữ, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ cùng tham gia với Trung tâm để thực hiện việc làm có ý nghĩa này. Lan tỏa giá trị di sản Việt Nam với cộng đồng không chỉ có ý nghĩa, giá trị về lịch sử văn hóa mà còn tạo cảm hứng, giáo dục rất lớn. Trong phương hướng sắp tới, Hội Nữ trí thức Việt Nam sẽ đưa nội dung này vào là một hoạt động để cùng Trung tâm thực hiện việc lan tỏa di sản này”.

Nguyễn Thành