Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

MEDDOM chuẩn bị những bước đi mới

09:41 - Thứ Ba, 29/12/2020

tin từ MEDDOM Sáng 26-12-2020, MEDDOM đã tổng kết công tác hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 để chuẩn bị những bước đi trong năm mới. Tham gia họp có đại diện Hội đồng cố vấn MED GROUP, Ban giám đốc MEDDOM, các chuyên gia và toàn thể cán bộ của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Khép lại một năm Covid-19 với nhiều biến động, chúng tôi dành hơn một tiếng đồng hồ điểm lại kết quả hoạt động năm 2020 và những mặt còn tồn tại, cùng phương hướng, mục tiêu năm 2021 thông qua báo cáo của Giám đốc điều hành - Ths Trần Bích Hạnh. Báo cáo nhấn mạnh mặc dù đứng trước nhiều khó khăn nhưng năm qua, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới, thể hiện trong yêu cầu chất lượng công việc, kết quả đạt được và đặc biệt là niềm tin của các nhà khoa học, xã hội dành cho Trung tâm.

Tại buổi tổng kết, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên MEDDOM trong năm qua, và tiếp tục định hướng các vấn đề hoạt động trong năm tới.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy nhấn mạnh: chặng đường tới, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam cần lên lộ trình chuẩn bị hồ sơ chi tiết của các trưng bày lịch sử ngành khoa học

PGS.TS Nguyễn Văn Huy – Giám đốc chuyên môn Trung tâm nhấn mạnh ba vấn đề làm được nổi bật của năm 2020: đó là tổ chức thành công trưng bày Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam, công tác phát huy di sản của các nhà khoa học thông qua dựng phim, làm sách. Đáng chú ý, con đường đến Bảo tàng khoa học và các nhà khoa học Việt Nam đã dần sáng tỏ qua việc phác thảo đề cương, ý tưởng của bảo tàng. Từ đó, Trung tâm sẽ rút ra những bài học trong tác nghiệp, chuẩn bị các hoạt động chuyên môn, nhân sự và hướng đi cho năm 2021.

GS.TS Nguyễn Anh Trí định hướng cần thúc đẩy tiến trình vận động các nhà khoa học và gia đình các nhà khoa học tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của Trung tâm

GS.TS Nguyễn Anh Trí – Chủ tịch Hội đồng cố vấn MED GROUP đưa ra những nội dung cần triển khai: 1- Thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị Trung tâm Di sản và Công viên Di sản; 2- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu sưu tầm hợp lý, hiệu quả theo giai đoạn mới. 3- Thấm nhuần tư tưởng cốt lõi: Tài liệu hiện vật của các nhà khoa học là tài sản vô giá không chỉ của MEDDOM mà còn của nền khoa học Việt Nam, của đất nước, từ đó đảm bảo tốt công tác kiểm kê, bảo quản. 4- Tiếp tục đẩy mạnh phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam. Cần xây dựng các hệ giá trị của các nhà khoa học để thấy ý nghĩa nhân văn, sâu sắc từ câu chuyện, cuộc đời của các nhà khoa học. 5- Đẩy mạnh công tác truyền thông qua nhiều phương tiện.

Với những định hướng quý báu đó, MEDDOM sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể, họp bàn kế hoạch triển khai để thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ.

Nguyễn Thành