Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Món quà đầu năm

08:39 - Thứ Năm, 06/01/2022

tin từ MEDDOM Chiều ngày 3-1-2022, PGS.TS Trần Hậu (nguyên Giám đốc Trung tâm Công tác lý luận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam gần 300 tài liệu hiện vật.

PGS.TS Trần Hậu trao tặng tài liệu hiện vật

Khối tư liệu được PGS.TS Trần Hậu sắp xếp theo 2 chủ đề chính gồm quá trình công tác ở Ban nghiên cứu Thủ tướng (2001-2006) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 1994 đến nay). Trong đó có 10 cuốn sổ ghi chép trong quá trình công tác ở Viện Mác – Lênin, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cách đây gần 30 năm một số bằng khen, giấy khen và các hiện vật được sử dụng từ khi làm nghiên cứu sinh ở Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1980-1984) hay nghiên cứu điền dã ở Tây Nguyên (2002-2004)...

Đây là món quà đầu xuân đầy ý nghĩa mà PGS.TS Trần Hậu dành tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Những tư liệu quý này góp phần quan trọng trong việc xây dựng và trưng bày tại Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam trong tương lai.

Ngô Hiển