Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Mong con như chim bằng tung cánh

11:25 - Thứ Ba, 26/04/2016

tin từ MEDDOM Ngày 25-4-2016, PGS Nguyễn Bằng Tường nhắc nhiều đến người cha của mình – cụ Nguyễn Bằng Đoàn khi chia sẻ ký ức về quê hương và tuổi thơ với nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

PGS Nguyễn Bằng Tường kể: Cụ gửi tâm nguyện của mình qua cách đặt tên con với mong muốn tôi luôn cố gắng học tập để khi trưởng thành sẽ như chim bằng tung cánh bay cao (chữ tường nghĩa là bay).

Luôn khắc ghi tâm nguyện này của cha, ông Nguyễn Bằng Tường đã luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Năm 1956, ông là một trong số ít học sinh được cử sang Trung Quốc học triết học ở trường Đại học Bắc Kinh. Năm 1962, ông về nước và được phân công tác ở khoa Triết, trường Chính trị Bộ giáo dục (sau đổi tên thành trường Nguyễn Ái Quốc V). Sau đó, ông đã trải qua nhiều cương vị như: Trưởng khoa Triết học, trường Tuyên huấn Trung ương I (1983-1992); Viện trưởng Viện Quốc tế, Viện Mác Lênin – Hồ Chí Minh (1993-1996). Năm 1997, ông là Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2004 thì nghỉ hưu.

PGS Nguyễn Bằng Tường trong buổi làm việc, ngày 25-4-2016

Hiện nay, những tâm huyết của PGS Nguyễn Bằng Tường dành cho lĩnh vực triết học vẫn chưa dừng nghỉ, như cánh chim bằng vẫn tiếp tục tung cánh bay. Ông đi sâu nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin với văn hóa phương Đông với công trình: Đạo gia và văn hóa, H - Thông tin, 2000; Kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với văn hóa phương Đông, nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạp chí nghiên cứu Trung Quốc, số 1, 2016…

Ngô Văn Hiển