Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Một ấn phẩm chứa đựng nhiều tâm huyết

15:11 - Thứ Hai, 04/10/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 27-9-2021, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam có buổi làm việc với PGS.TS Bùi Đình Phong (nguyên giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Cuốn sách “Hồ Chí Minh với nền văn hóa mới Việt Nam trước năm 1954” (Nxb. Lao động, 1994), là một trong những công trình nghiên cứu tâm huyết của ông.

Sách của PGS.TS Bùi Đình Phong

Năm 1992, dưới sự hướng dẫn của GS Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong bảo vệ thành công đề tài luận án “Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam trước năm 1954”. Cũng từ đây, ông dành trọn tâm huyết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 1994, từ cuốn luận án, ông biên soạn và hòan thành cuốn sách cùng tên. Trong lời giới thiệu cuốn sách, GS Đinh Xuân Lâm viết: “Tác giả đã đề cập một cách có hệ thống tới vai trò của Hồ Chí Minh trong việc xây dựng một nền văn hóa mới Việt Nam. Qua đó một số vấn đề lớn gắn liền với đề tài như cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, công lao to lớn của Hồ Chí Minh trong việc chuẩn bị những tiền đề tư tưởng và thực tiễn cho sự ra đời nền văn hóa mới Việt Nam... về cơ bản được giải quyết tương đối thỏa đáng, có tính thuyết phục”.

PGS Bùi Đình Phong chia sẻ: “Đây là tác phẩm cá nhân đầu tiên của tôi, là thành quả nghiên cứu từ luận án được ứng dụng, đóng góp một phần nào đó cho xã hội và những nhà nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó cũng là động lực thúc đẩy việc nghiên cứu của tôi từ đó trở về sau”.

Nguyễn Hằng