Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Một cuốn cẩm nang

14:30 - Thứ Năm, 09/09/2021

tin từ MEDDOM “Einstein – cuộc đời và vũ trụ” là cuốn sách thú vị viết về nhà khoa học thiên tài Albert Einstein, được tác giả Walter Isaacson viết dựa trên những nguồn tài liệu phong phú. Dưới bàn tay của tác giả, Einstein hiện lên như một tượng đài nhưng cũng hết sức bình dị trong cuộc sống đời thường. Walter Isaacson đã làm gì để khắc họa sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của một nhà khoa học? Đó cũng là nội dung sinh hoạt chuyên môn của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, chiều ngày 1-9-2021.

Trao đổi chuyên môn online

Các vấn đề về quá trình, phương pháp nghiên cứu, cách khai thác thông tin, xử lý tài liệu hay cách viết, cách kể chuyện… của tác giả Walter Isaacson trong cuốn sách Einstein – cuộc đời và vũ trụ được chúng tôi phân tích, tranh luận kỹ càng. Sau 3 giờ sôi nổi thảo luận, chúng tôi đều rất vui vì học hỏi được nhiều phương pháp, cách thức khai thác thông tin khi viết tiểu sử một nhà khoa học.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy – Giám đốc chuyên môn Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nhận định cuốn sách Einstein – cuộc đời và vũ trụ như một cẩm nang mẫu mực để Trung tâm có thể áp dụng trong hoạt động nghiên cứu lịch sử cuộc đời các nhà khoa học Việt Nam. Từ những vấn đề thảo luận, PGS Nguyễn Văn Huy đã định hướng, gợi mở nhiều vấn đề thú vị trong nghiên cứu, viết tiểu sử của một hoặc một nhóm các nhà khoa học Việt Nam.

Nhật Minh