Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Một tấm gương sáng về quản lý khoa học

14:05 - Thứ Năm, 12/03/2015

tin từ MEDDOM Thực hiện nghiên cứu, sưu tầm tài liệu về cố GS.TS Bế Viết Đẳng, chiều ngày 10-3-2015, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi phỏng vấn PGS.TS Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) về người tiền nhiệm của mình tại Viện Dân tộc học.

GS.TS Bế Viết Đẳng (1930-1998) là một nhà nghiên cứu dân tộc học uy tín đồng thời là một nhà quản lý khoa học với hơn hai mươi năm tham gia quản lý Viện Dân tộc học, trong đó 15 năm làm quyền Viện trưởng và Viện trưởng.

Trong buổi phỏng vấn, PGS.TS Vương Xuân Tình đã chia sẻ nhiều suy nghĩ về những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và quản lý Viện Dân tộc học của GS Bế Viết Đẳng. Là người lãnh đạo Viện trong thời gian dài, GS Bế Viết Đẳng có đóng góp quan trọng trong việc tập hợp nhiều nhà nghiên cứu thực hiện các chương trình nghiên cứu lớn. Bộ sách “Các dân tộc ít người ở Việt Nam” gồm 2 tập in năm 1978 và 1984 là một công trình nghiên cứu quan trọng trong ngành dân tộc học Việt Nam mà đến nay vẫn chưa có bộ sách nào thay thế được. Đây là công trình mang đậm dấu ấn của GS Bế Viết Đẳng với tư cách là người tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó GS Đẳng còn có nhiều đóng góp nhất định trong việc khảo sát xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam công bố năm 1979 đến nay vẫn còn sử dụng.

Một công trình tiêu biểu mang đậm dấu ấn của GS.TS Bế Viết Đẳng

 (Bản in năm 1978 và 1984 đang được lưu giữ tại Viện Dân tộc học và bản do Viện tái bản năm 2014)

PGS Vương Xuân Tình cũng đánh giá cao những đóng góp của GS Bế Viết Đẳng trong quá trình xây dựng Viện Dân tộc học: “GS Bế Viết Đẳng là người làm Viện trưởng nhiều năm nhất của Viện. Ông đã gây dựng hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học cho Viện theo các dân tộc và các vấn đề quan trọng. Cho đến nay, qua nhiều đời viện trưởng nhưng cách tổ chức này về cơ bản vẫn được giữ lại. Trên cương vị lãnh đạo Viện, GS Bế Viết Đẳng cũng đã góp phần đào tạo nên một đội ngũ nhân lực kế cận có tài năng sau giữ nhiều cương vị và có uy tín trong giới khoa học như GS.TS Ngô Đức Thịnh, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, TS Lưu Hùng…”. Với tư cách là một người kế nhiệm GS Bế Viết Đẳng lãnh đạo Viện Dân tộc học, PGS Vương Xuân Tình cũng tâm sự: “Khi tôi về Viện, ít có điều kiện được làm việc trực tiếp với GS Bế Viết Đẳng. Nhưng khi nhận trọng trách quản lý Viện, tôi đã cố gắng nhìn lại những người tiền nhiệm của mình để học hỏi kinh nghiệm. Với tôi, GS Bế Viết Đẳng là một tấm gương sáng để noi theo. Tôi học từ ông tinh thần lao động trách nhiệm, đặt lợi ích của Viện, của xã hội lên cao nhất và luôn cố gắng hết mình tổ chức các cán bộ cùng thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao”.

Bùi Minh Hào