Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Một thành tựu lớn của ngành Tai Mũi Họng

15:03 - Thứ Tư, 28/07/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 7-7-2021, PGS.TS Phạm Khánh Hòa (nguyên Viện trưởng Viện Tai Mũi Họng Trung ương) đã chia sẻ với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam về một trong những thành tựu của Viện Tai Mũi Họng từ thập niên 70-80 của thế kỷ trước.

Đó là công trình nghiên cứu về phục hồi chức năng cho trẻ điếc của PGS Phạm Kim được ông và cộng sự thực hiện từ năm 1972. Sau hơn 10 năm nghiên cứu, BS Phạm Kim và đồng nghiệp đã phục hồi chức năng nghe - nói cho nhiều trẻ em điếc câm, giúp các em có thể giao tiếp được với xã hội. Qua đó giúp các em có điều kiện học tập, lao động giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Những kết quả nghiên cứu đó được công bố trên các tạp chí như tạp chí Y học thực hành, Nội san Tai Mũi Họng hoặc trên báo Nhân dân. Đặc biệt, BS Phạm Kim đã tổng hợp kết quả 10 năm nghiên cứu trong cuốn sách Vấn đề phục hồi chức năng cho người điếc được xuất bản năm 1984. Đây chỉ là một trong nhiều thành tựu Viện Tai Mũi Họng Trung ương đạt được trong lịch sử 60 năm hình thành và phát triển.

Công trình nghiên cứu của PGS Phạm Kim

Lê Nhật Minh