Mục đích nghiên cứu là phục vụ cộng đồng

Năm 1961, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bà được giữ lại trường và công tác ở Bộ môn Nhi. Trải qua 2 năm giảng dạy tất cả các chuyên đề Nhi khoa, năm 1964 bà bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu về Dinh dưỡng Nhi khoa.

Chia sẻ về quan điểm làm nghiên cứu khoa học, PGS Đào Thị Ngọc Diễn tâm niệm: “Tôi yêu thích nghiên cứu. Đến địa phương nào tôi cũng có thể thực hiện đề tài nghiên cứu. Giảng dạy phải gắn liền với nghiên cứu, nghiên cứu để tìm ra những vấn đề trong thực tiễn, bổ sung vào giảng dạy, và cuối cùng bổ sung vào điều trị bệnh lý”. Ba nhân tố: giảng dạy, nghiên cứu và điều trị bệnh lý cho cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ, không tách rời và không phân biệt chính hay phụ.

PGS Đào Thị Ngọc Diễn

Chính niềm đam mê nghiên cứu là đòn bẩy giúp PGS Đào Thị Ngọc Diễn cùng các cộng sự của mình có nhiều công trình khoa học phục vụ thực tiễn.

Nguyễn Thanh