Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

MUSEUM WEEK 10/6: Nét đẹp lao động

08:25 - Thứ Hai, 12/06/2023

tin từ MEDDOM Ngày thứ 6 của Tuần lễ bảo tàng, MEDDOM xin được chia sẻ những bức ảnh nghiên cứu viên của Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam sưu tầm tài liệu, phỏng vấn ký ức của các nhà khoa học.

Với sứ mệnh gìn giữ tốt nhất và phát huy cao nhất những giá trị về khoa học, đạo đức, ý chí, bản sắc của các nhà khoa học Việt Nam, trải qua hơn 15 năm hoạt động, thành công lớn nhất của MEDDOM là niềm tin của xã hội và các nhà khoa học. Các nhà khoa học không chỉ chia sẻ những câu chuyện, kỷ niệm cuộc đời mình mà còn trao tặng hàng triệu tài liệu hiện vật từng gắn bó cho MEDDOM, cùng chung tay với MEDDOM trong sự nghiệp lưu trữ và phát huy di sản của các nhà khoa học Việt Nam.