Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Museumweek2022: Sáng tạo - Họ là những người sáng tạo

13:28 - Thứ Ba, 14/06/2022

tin từ MEDDOM Từ năm 1969 đến 1973, một bệnh viện dã chiến đã được xây dựng và duy trì nhằm cứu chữa cho thương bệnh binh chiến đấu ở chiến trường Xiêng Khoảng Lào.

Viện trưởng Quân y viện 139 là bác sĩ Lê Sỹ Toàn đã cùng với đồng nghiệp chọn tìm những hang đá để thu dung và điều trị cho thương binh ngoài mặt trận. Ban đầu chỉ là một hang đá, rồi dần dần mở rộng thành một bệnh viện khá lớn, có đầy đủ các khoa, phòng. Họ đã dùng những cây tre để làm cáng và vừa làm giường mổ, dùng nước dừa làm huyết thanh, dùng xe đạp để phát ra ánh sáng phục vụ phẫu thuật… Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, họ đã tìm mọi cách để sáng tạo, chiến thắng hoàn cảnh, cứu chữa cho hàng ngàn thương binh.

Bệnh viện trong hang đá - một sáng tạo của quân y thời chiến

Câu chuyện đã lùi xa nửa thế kỷ nhưng nay được phục dựng lại ở Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Một phòng phẫu thuật dã chiến được dựng lên từ xốp, vỏ bao xi măng, sơn và những vật dụng đơn sơ… nhằm giúp thế hệ sau hiểu được câu chuyện của những bác sĩ Quân y viện 139. Họ đã sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, vì độc lập của dân tộc. Còn những người ở Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam cũng cố gắng sáng tạo để kể những câu chuyện lịch sử.

Hãy đến Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam để cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị về các nhà khoa học và về chúng tôi nhé.

-----------------------------------------------------

THEY WERE CREATORS
From 1969 to 1973, a field hospital was constructed and maintained to treat wounded soldiers fighting in the battlefield in Xieng Khoang (Laos). Doctor Le Sy Toan - director of Military Hospital 139 and his colleagues found caves to receive and cure wounded soldiers from the front. At first it was just a rock cave, then it gradually expanded into a rather large hospital having full of departments and rooms. They used bamboo trees to make stretchers and operating beds, used coconut water as serums, used bicycles to emit light for surgeries… In extremely poor condition, they found anyway to create, overcame the situation and saved lives of thousand wounded soldiers.

The story was in half a century ago but now it was reconstructed at Museum for Scientists Heritage of Vietnam. A field operating room was built from styrofoam, cement shells, paint and other simple items… to help the next generation understand the story of the doctors in Military Hospital 139. For the independence of the nation, they were creative in every situation. The people at Museum for Scientists Heritage of Vietnam also tried to create to tell the historical stories.

Let come to Museum for Scientists Heritage of Vietnam to find out more interesting stories about Vietnamese scientists and us.

Ban biên tập