Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Người thứ tư trong gia đình Nguyễn Cảnh tặng tư liệu hiện vật

14:57 - Thứ Tư, 03/12/2014

tin từ MEDDOM Tiếp bước ba người anh, em trong gia đình Nguyễn Cảnh, TS Nguyễn Cảnh Hồ đã trao tặng tài liệu cá nhân cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam vào cuối tháng 11 vừa qua.

Những tài liệu TS Nguyễn Cảnh Hồ (nguyên Vụ phó Vụ đào tạo, Bộ Cơ khí và luyện kim) trao tặng Trung tâm đa phần là về Triết học: Bản thảo bài giảng về Vật lý lượng tử, về Triết học của Vật lý; Bản thảo sách: Một số vấn đề Triết học của Vật lý; Các bản thảo bài viết về Cơ khí hóa; Tài liệu về hướng dẫn nghiên cứu sinh và các văn bản giấy tờ khác. Trong đó bộ sưu tập tài liệu làm luận án Phó tiến sĩ với đề tài “Về thực chất và các biểu hiện của nguyên lý nhân quả trong vật lý học vi mô” gây ấn tượng hơn cả, bởi nó thể hiện một bước chuyển trong quá trình nghiên cứu của ông. 

TS Nguyễn Cảnh Hồ sắp xếp tư liệu trao tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

Năm 1951, sau khi học xong chương trình phổ thông, Nguyễn Cảnh Hồ là cán bộ kỹ thuật Viện Nghiên cứu quân giới, Việt Bắc (1953). Sau đó, ông giảng dạy tại trường Kỹ thuật chuyên nghiệp Hà Nội. Năm 1960, do yêu cầu công việc nên ông học tại chức chuyên ngành Chế tạo Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hơn 20 năm công tác tại các trường Cao Cơ điện, trường Trung học Cơ khí I, trường Trung học Cơ khí Luyện kim, nhưng trong ông luôn nung nấu niềm say mê nghiên cứu Triết học. Từ năm 1970, ông Nguyễn Cảnh Hồ đã dày công nghiên cứu, xây dưng đề tài và bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ chuyên ngành Triết học vào năm 1988. 

Dự kiến cuối tháng 12 năm 2014, Trung tâm sẽ tổ chức buổi Lễ tiếp nhận bộ sưu tập tài liệu gia đình Nguyễn Cảnh, gồm GS.TSKH Nguyễn Cảnh Toàn, GS.TS Nguyễn Cảnh Cầu, TS Nguyễn Cảnh Hồ, GS.TS Nguyễn Cảnh Cầm. Đây là buổi lễ tiếp nhận đầu tiên, đặc biệt bởi cả bốn anh em ruột trong một gia đình đã tin tưởng trao tặng tư liệu hiện vật cá nhân cho Trung tâm Di sản lưu giữ và phát huy.

Nguyễn Thị Phương Thúy