Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Nhận tài liệu lúc nửa đêm

16:18 - Thứ Bảy, 21/08/2021

tin từ MEDDOM Đêm 19-8-2021, Kỹ sư Đỗ Đình Thuận (nguyên Vụ phó Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) gửi cho Trung tâm bản scan bức thư tiếng Nga, rồi cẩn thận dịch ra tiếng Việt.

Đó là bản scan bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Joseph Stalin tháng 10-1952. Nội dung bức thư có đoạn đề cập đến việc Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi người sang Liên Xô học tập: "Chúng tôi muốn cử sang Liên Xô đào tạo 50-100 học sinh đã tốt nghiệp chương trình phổ thông 9 năm. Có cả đảng viên lẫn ngoài Đảng. Tuổi từ 17 đến 22. Đồng chí có đồng ý với đề nghị này không?".

Theo KS Đỗ Đình Thuận: Sau 50 năm (theo luật công bố bí mật), tức năm 2002 nước Nga đã cho công bố bức thư này trong một cuộc triển lãm ở Moskva. Ông đã tìm được bản scan bức thư thông qua website của Cục Lưu trữ Hồ sơ Liên bang Nga.

Trước đó, khi Trung tâm công bố một số tư liệu về đoàn cán bộ được cử sang Liên Xô học tập năm 1951, KS Đỗ Đình Thuận đã chia sẻ một số thông tin về GS.TS Lê Duy Thước – một thành viên của đoàn này. Ông cho rằng, bản scan bức thư này có thể giúp ích Trung tâm trong quá trình nghiên cứu về mối quan hệ giáo dục giữa Việt Nam và Liên Xô.

Trân trọng và cảm ơn tình cảm của KS Đỗ Đình Thuận – người luôn dõi theo và ủng hộ Trung tâm trong suốt thời gian qua!

Hoàng Phượng