Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Nhớ lại bài học từ Tổng Bí thư Trường Chinh

14:41 - Thứ Ba, 22/03/2016

tin từ MEDDOM Trong buổi làm việc ngày 19-3-2016 tại nhà riêng, PGS Vũ Văn Bân đã chia sẻ với chúng tôi những kỷ niệm và bài học trong quá trình làm việc với đồng chí Trường Chinh.

Năm 1959, tốt nghiệp khoa Lịch sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội[1], ông Vũ Văn Bân[2] được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Năm 1961, đứng trước hai con đường: thứ nhất, đi làm nghiên cứu sinh tại Liên Xô; thứ hai, chuyển sang công tác tại Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, do đồng chí Trường Chinh làm trưởng ban, ông Vũ Văn Bân đã lựa chọn con đường thứ hai.

PGS Vũ Văn Bân nhớ mãi kỷ niệm về lần đầu tiên được gặp đồng chí Trường Chinh (lúc này là Tổng bí thư Đảng Lao động Việt Nam). Ông cho biết: “Trong buổi gặp đầu tiên, ông Trường Chinh nói với tôi: Anh sang bên này công tác là nghiên cứu cho Đảng, tất cả sản phẩm nghiên cứu của anh đều là của Đảng”. Hai mươi năm sau, năm 1981, ông vinh dự được tham gia viết cuốn sách “Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam sơ thảo”, do đồng chí Trường Chinh (khi đó là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam) làm chủ biên. PGS Vũ Văn Bân chia sẻ: “Trong quá trình viết cuốn sách này tôi trưởng thành rất nhiều”.

PGS Vũ Văn Bân giới thiệu tài liệu với NCV Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

trong buổi làm việc ngày 19-3-2016

Trong suốt quá trình công tác và cho đến hiện nay, PGS Vũ Văn Bân luôn tâm niệm: “Trong nghiên cứu phải rất cẩn thận, từng câu từng chữ, từng dấu chấm dấu phẩy, phải có sự xác minh và tra cứu thông tin”. Đây chính là kinh nghiệm của bản thân ông và muốn truyền lại cho thế hệ nghiên cứu trẻ sau này. 

Lường Lâm Quỳnh

 


[1] Nay là trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] PGS Vũ Văn Bân sinh ngày 24-2-1935 tại xã Ninh Phong, huyện Hoa Lư (nay là phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), nguyên là Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an-Bộ Công an.