Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Nhớ PGS Phan Ngọc

14:08 - Thứ Năm, 09/09/2021

tin từ MEDDOM Hôm nay, 26-8-2021, tròn một năm học giả - PGS Phan Ngọc về với thế giới người hiền. Nhìn lại những nét chữ, tài liệu mà lại nhớ đến ông!

Trung tâm Di sản hiện nay lưu giữ một số tư liệu, bút tích viết tay của học giả Phan Ngọc như bản thảo “Đề cương công tác nghiên cứu ngữ nghĩa”, 1979; Bản ghi chép “Bộ máy khái niệm để nghiên cứu từ tiếng Việt”, 1981; Bản nhận xét về công trình “Tìm hiểu nguồn gốc ngôn ngữ và ý thức”… Đó đều là những tài liệu quý, những nghiên cứu, khởi thảo bước đầu tạo nên những công trình nghiên cứu có giá trị, được phổ biến rộng rãi sau này.

Học giả Phan Ngọc (1925-2020) là một nhà nghiên cứu hàng đầu về ngôn ngữ học, văn hóa Việt Nam. Ông cũng là một dịch giả biết nhiều ngoại ngữ và được coi là nhà bách khoa của Việt Nam.

Nguyễn Thành