Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Những bài học quý báu

08:10 - Thứ Năm, 10/08/2017

tin từ MEDDOM Tại Lễ tiếp nhận tài liệu hiện vật của GS Hoàng Đình Cầu diễn ra ngày 5-8-2017, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nhận được rất nhiều chia sẻ cảm xúc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu lưu bút của GS.TS Nguyễn Lân Dũng về những bài học quý báu học được từ GS Hoàng Đình Cầu.

"Với tư cách Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, tôi chân thành cảm ơn Trung tâm Di sản các nhà khoa học về những việc làm vô cùng hữu ích như việc tiếp nhận di sản khoa học của GS.AHLD Hoàng Đình Cầu ngày hôm nay. Những di sản ấy góp phần quan trọng vào sự nghiệp bồi dưỡng ý chí phấn đấu của lớp lớp thanh niên nước nhà.

GS.TS Nguyễn Lân Dũng viết lưu bút tại buổi lễ tiếp nhận

Với GS Hoàng Đình Cầu bản thân tôi học tập được rất nhiều. Quen biết giáo sư và các con của giáo sư tôi học được ở giáo sư tinh thần đi sâu vào khoa học để tìm cách phát huy vào sự nghiệp phát triển ngành y tế nước nhà. Giáo sư đã dạy cho tôi bài học bản thân phải đi sâu vào chuyên môn đồng thời bồi dưỡng một thế hệ đàn em hợp sức cùng mình xây dựng lĩnh vực chuyên môn sâu của mình: Khoa học y khoa chuyên ngành. Tôi mãi mãi ghi ơn người đàn anh là ông.

Tôi còn học tập ở ông việc phát huy hết năng lực của mình cho các hoạt động xã hội phù hợp với năng lực của mình. Một nhà khoa học còn phải là một nhà hoạt động xã hội, nhân lên các điển hình tốt và đấu tranh loại bỏ dần các cản trở cho sự tiến bộ xã hội.GS. Hoàng Đình Cầu sẽ sống mãi trong tâm trí của tôi như một người thầy, một người đã tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống và hoạt động của bản thân mình".

GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng

(Đại học Quốc gia Hà Nội)