Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Nơi gửi gắm di sản cuộc đời (GS.TS Mạch Quang Thắng)

11:41 - Thứ Ba, 23/03/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 10-3-2021, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận hơn 600 tài liệu của GS.TS Mạch Quang Thắng – nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Luận án và bằng Phó tiến sĩ của GS.TS Mạch Quang Thắng

Hơn 40 năm nghiên cứu về Sử học, Hồ Chí Minh học, Xây dựng Đảng, GS.TS Mạch Quang Thắng đã tích lũy cho bản thân một khối di sản lớn. Đó là hàng trăm cuốn sách, bài nghiên cứu viết chung và viết riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vấn đề xây dựng Đảng. Đặc biệt nhất là cuốn luận án phó tiến sĩ “Kinh nghiệm của Đảng Cộng Sản Bulgaria và Đảng cộng sản Việt Nam trong việc khôi phục và hợp tác hóa nông nghiệp (1944 – 1960)”, bảo vệ tháng 12-1986 tại Bungari.

Với GS.TS Mạch Quang Thắng,Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam là một nơi đáng tin tưởng để gửi gắm di sản cuộc đời. Ông hi vọng những di sản này sẽ giúp ích cho thế hệ mai sau nghiên cứu và tìm tòi về các vấn đề Lịch sử Đảng, Hồ Chí Minh.

Nông Hải Tuấn

https://www.facebook.com/meddomcenter