Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

PGS.TS Hồ Bá Thuần tiếp tục trao tặng tài liệu

13:25 - Thứ Hai, 08/08/2022

tin từ MEDDOM Đầu tháng 8-2022, PGS.TS Hồ Bá Thuần (nguyên Trưởng phòng lập trình, Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển - nay là Viện Công nghệ Thông tin) tiếp tục trao tặng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Các tài liệu PGS.TS Hồ Bá Thuần tặng Trung tâm gồm luận án tiến sĩ, giáo trình về các hệ cơ sở dữ liệu và sách về công trình nghiên cứu khoa học tại Hungary. Những tư liệu này góp phần phản ánh những đóng góp của ông trong giảng và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS Hồ Bá Thuần trao tặng tài liệu cho Trung tâm

Trao tặng tài liệu cho Trung tâm, ông chia sẻ: “Đối với tôi, việc lưu giữ và phát huy các công trình nghiên cứu khoa học này là rất cần thiết. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam là địa chỉ đáng tin cậy để tôi có thể tiếp tục trao gửi khối tài sản của mình”.

Thanh Tuyền