Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

PGS.TS Nguyễn Bá Linh trao tặng tư liệu

01:40 - Thứ Năm, 29/09/2016

tin từ MEDDOM Sau ba buổi làm việc, tin tưởng vào mục tiêu hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Bá Linh* đã trao tặng Trung tâm nhiều tài liệu liên quan đến quá trình học tập, công tác của mình.

Đó là sưu tập tài liệu cá nhân của PGS.TS Nguyễn Bá Linh như bằng tốt nghiệp khoa Lịch sử, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, bằng Phó tiến sĩ; hồ sơ phong học hàm Phó giáo sư; những bản thảo giáo trình về Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh do ông biên soạn trong thời gian giảng dạy ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Cùng với đó là gần 200 bức ảnh ông chụp cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và ảnh tham gia các buổi bảo vệ luận văn, luận án do ông hướng dẫn và phản biện.

PGS.TS Nguyễn Bá Linh đang chia sẻ về thời gian giảng dạy tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hiện nay, PGS.TS Nguyễn Bá Linh còn lưu giữ khá nhiều sách, bản thảo giáo trình, bài viết do ông biên soạn. Ông hứa sẽ dành thời gian sắp xếp số tài liệu đó để tiếp tục trao tặng Trung tâm.

 Lê Thị Lợi

 


*PGS.TS Nguyễn Bá Linh, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (nay là Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.