Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

PGS.TS Nguyễn Văn Huy trao tặng tài liệu hiện vật cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam

09:39 - Thứ Hai, 09/01/2017

tin từ MEDDOM Hơn 5000 tài liệu cá nhân của PGS.TS Nguyễn Văn Huy đã được Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp nhận vào đầu năm 2017 tại nhà riêng của ông, số 2 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Từ năm 2008, sau khi nghỉ hưu tại bảo tàng Dân tộc học PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã cùng lãnh đạo bệnh viện Công ty MEDLATEC thực hiện ý tưởng thành lập Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Đến nay, sau gần 10 năm hình thành và phát triển Trung tâm, ông cùng với các cán bộ của Trung tâm đã xây dựng được hình ảnh của một Trung tâm nhân văn, rất tôn trọng lịch sử cũng như trọng thị lao động của các nhà khoa học, thông qua việc đầu tư sưu tầm,? (không rõ?) bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị các tài liệu của các nhà khoa học. 

Với cương vị là Giám đốc chuyên môn.... (thể hiện theo ý Hạnh) Hơn 5000 tài liệu PGS.TS Nguyễn Văn Huy tặng Trung tâm đợt này là những tài liệu liên quan đến quá trình học tập, nghiên cứu, công tác của ông từ khoảng những năm 60 đến nay: Tài liệu liên quan đến quá trình nghiên cứu dân tộc học, tài liệu về quá trình nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tàng; tài liệu nghiên cứu về Di sản, với loại hình phong phú như: Sổ ghi chép, sổ điền dã, sổ công tác; thư từ trao đổi; văn bản hành chính; đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu hội nghị, hội thảo; tài liệu về quá trình làm luận án phó tiến sĩ với đề tài “Văn hóa truyền thống các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì- Lô Lô”; luận văn, luận án, ảnh, hiện vật khối v.v.. Bên cạnh đó còn có các tài liệu về các hoạt động xã hội như hoạt động Hội Dân tộc học, Hội Di sản… PGS.TS Nguyễn Văn Huy bày tỏ: “Tôi và gia đình quyết định tặng tài liệu cá nhân là bày tỏ sự tin cậy với Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, hy vọng những tài liệu của mình được giữ gìn tốt nhất, được xã hội hóa và phục vụ tốt nhất cho nghiên cứu, trưng bày, triển lãm cũng như cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực tôi quan tâm trong thời gian qua”.

Ngay sau khi tiếp nhận hơn 5000 khối tài liệu cá nhân của PGS.TS Nguyễn Huy, , cán bộ phòng Kiểm kê- Bảo quản của Trung tâm đã nhanh chóng tiến hành vệ sinh, phân loại và đưa vào bảo quản bước đầu tại kho tư liệu. Các cán bộ Trung tâm cũng thực hiện việc phân loại, sắp xếp lại thư viện gia đình PGS Nguyễn Văn Huy. 

 

Vệ sinh các tài liệu hiện vật

Phân loại tài liệu theo từng chủ đề

Hàng trăm cuốn sổ ghi chép, sổ công tác

Cán bộ kểm kê bảo quản của Trung tâm sắp xếp lại thư viện gia đình PGS.TS Nguyễn Văn Huy

 

 Cán bộ Trung tâm giúp tìm lại tài liệu cá nhân của PGS.TS Nguyễn Văn Huy sau 15 năm thất lạc

Giang Thị Nhung