Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

PGS.TS Trần Văn Cường tham quan MEDDOM.

14:06 - Thứ Tư, 16/03/2022

tin từ MEDDOM Chiều ngày 3-3-2022, PGS.TS Trần Văn Cường (nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) đã đến tham quan tìm hiểu về MEDDOM.

PGS.TS Trần Văn Cường

PGS.TS Trần Văn Cường là một trong những người đặt nền móng cho việc xây dựng ngành Tâm thần học ở Việt Nam. Năm 2020, ông được Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao tặng bằng Xác nhận kỷ lục tôn vinh “Người tiên phong đề xuất thành lập ngành Giám định pháp y tâm thần tại Việt Nam”. Theo PGS.TS Trần Văn Cường, Tâm thần học là một ngành có giá trị quan trọng đối với cơ quan hành pháp và với xã hội, đặc biệt là trong giải quyết các vụ án.

Trực tiếp tham quan tìm hiểu sâu hơn hoạt động và những thành tựu nổi bật trong 14 năm qua của MEDDOM, PGS.TS Trần Văn Cường cho rằng MEDDOM đã làm được một công việc có ý nghĩa hết sức to lớn. Ông cho biết thời gian tới sẽ dành thời gian viết lại những dấu mốc và thành tựu của ngành Tâm thần học cũng như chia sẻ câu chuyện lịch sử cuộc đời ông cho MEDDOM.

Hoàng Liêm