Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

PGS.TS Võ Vọng tiếp tục trao tặng tài liệu

15:45 - Thứ Sáu, 09/02/2018

tin từ MEDDOM Bộ sưu tập tài liệu hiện vật của PGS.TS Võ Vọng tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục được bổ sung khi ông sắp xếp chọn lọc thêm các tài liệu gắn bó với hoạt động khoa học của mình để trao tặng Trung tâm vào sáng 7-2-2018.

Từ cuối năm 2016, NCV có dịp tiếp cận với PGS.TS Võ Vọng và nhận được sự ủng hộ rất lớn của ông trong việc chia sẻ ký ức về lịch sử cuộc đời mình và trao tặng gần 1000 tư liệu như những “đứa con tinh thần”. Ngoài ra, ông tích cực giới thiệu danh sách nhiều nhà khoa học uy tín cho Trung tâm tiếp cận nghiên cứu.

Trong buổi làm việc này, ông đã chọn lọc hơn 300 mẫu phim ảnh về khoa học vật liệu được ông và các đồng nghiệp xác định dưới kính hiển vi điện tử EM-125K. Đây là chiếc kính do Viện hàn lâm khoa học Liên Xô đã tặng Viện Khoa học Việt Nam, năm 1991. Theo PGS.TS Võ Vọng, cuối năm 1992, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiệu ký quyết định thành lập Phòng Hiển vi điện tử trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam, ông Võ Vọng được cử làm Trưởng phòng. Sau khi đi vào hoạt động, Phòng Hiển vi điện tử đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Nhà nước. Các cán bộ nghiên cứu (nay đã trở thành các nhà khoa học) ở các đơn vị đã hợp tác với Phòng khai thác thiết bị EM-125K để thực hiện đề tài nghiên cứu các cấp và đã cho ra đời nhiều bức ảnh dùng trong các bản luận văn tiến sĩ, thạc sĩ...

 PGS.TS Võ Vọng soạn tư liệu tặng Trung tâm DSCNKH VN

Trước khi trao tặng những tài liệu này, ông Vọng đắn đo muốn lưu giữ lại những sản phẩm nghiên cứu của ông và các đồng nghiệp trong thời gian công tác. Tuy nhiên, ông quyết định “Chỉ có Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam mới đủ điều kiện bảo quản và phát huy giá trị của tài liệu này”.

Đây sẽ là nguồn tư liệu quan trọng bổ sung cho việc nghiên cứu lịch sử cuộc đời PGS.TS Võ Vọng và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu.

Lưu Thị Thúy