Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Quà từ phương xa

09:01 - Thứ Bảy, 30/07/2022

tin từ MEDDOM Cuối tháng 7-2022, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam nhận được món quà ý nghĩa gửi từ thành phố Đà Nẵng của PGS.TS Trương Minh Dục (nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh).

Năm 1971, Trương Minh Dục cùng hơn 3.500 sinh viên tất cả các trường đại học toàn miền Bắc “xếp bút nghiên lên đường ra trận”. Thống nhất đất nước năm 1975, ông trở về trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tiếp tục sự học còn dang dở. Tốt nghiệp đại học, ông được phân công làm việc tại trường Nguyễn Ái Quốc IV, sau này là Học viện Chính trị khu vực III.

Biết đến hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, PGS.TS Trương Minh Dục tin tưởng ủng hộ và trao tặng hơn 500 tài liệu là bằng cấp, luận án, sách chuyên khảo tiếng Anh và tiếng Nhật, sổ ghi chép, bài giảng… Đằng sau mỗi tài liệu là những câu chuyện về chặng đường phấn đấu, nỗ lực học tập và nghiên cứu của ông.

Tài liệu PGS.TS Trương Minh Dục trao tặng Trung tâm Di sản

Nguyễn Hằng