Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sức ảnh hưởng của Trung tâm sẽ lan tỏa

12:22 - Thứ Năm, 12/11/2015

tin từ MEDDOM Được sự giới thiệu của PGS.TS Mai Văn Lề, nghiên cứu viên Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã có buổi đặt vấn đề nghiên cứu với PGS.TS Lê Văn Tiến tại nhà riêng ngày 11-11-2015.

PGS.TS Lê Văn Tiến là nhà khoa học thuộc chuyên ngành Cơ khí, nguyên quyền Chủ nhiệm bộ môn Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông sinh năm 1937 tại Thụy Khuê, Hà Nội. Ông được phong học hàm Phó giáo sư năm 1991.

 

PGS.TS Lê Văn Tiến trong buổi làm việc với nghiên cứu viên

Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam, 11-11-2015

PGS.TS Lê Văn Tiến đã biết đến Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam ngay từ những năm mới thành lập. Ông cho rằng hoạt động của Trung tâm rất có ý nghĩa trong việc gìn giữ di sản khoa học nước nhà. Sức ảnh hưởng của Trung tâm sẽ lan tỏa đến giới trẻ và tới những nhà hoạch định chính sách. Từ đó, hi vọng họ sẽ có những nhìn nhận đánh giá khách quan hơn về hoạt động của những người làm khoa học.

Như những đồng nghiệp PGS.TS Nguyễn Đình Thưởng, PGS.TS Mai Văn Lề, PGS.TS Nguyễn Năng Vinh…, PGS.TS Lê Văn Tiến cũng ủng hộ Trung tâm. Trong thời gian tới, ông sẽ tập hợp lại tư liệu còn giữ tại nhà và phòng thí nghiệm của trường Đại học Bách khoa Hà Nội để trao tặng Trung tâm gìn giữ cho thế hệ mai sau.

Hoàng Thị Kim Phượng