Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm bộ dụng cụ tính của GS.TS Vũ Đình Lai

09:42 - Thứ Sáu, 01/03/2019

tin từ MEDDOM Ngày 22-2-2019, GS.TS Vũ Đình Lai trao tặng bộ sưu tập dụng cụ tính mà ông sử dụng trong suốt những năm tháng giảng dạy của mình cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Giáo sư Vũ Đình Lai cho biết: "Đối với những người công tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, chiếc thước tính Loga là người bạn đồng hành vô cùng quan trọng. Buổi tối tôi thường để ở đầu giường và ban ngày khi đi giảng dạy hay công tác tôi luôn mang theo bên mình. Khoảng những năm 80, khi sở hữu chiếc máy tính cầm tay hiệu IBM, tôi dùng nó thay cho chiếc thước tính trước đây".

Chiếc thước tính Loga được sản xuất ở Liên Xô do một đồng nghiệp ở trường Giao thông công chính tặng GS.TS Vũ Đình Lai năm 1956

Thước tính Loga được sản xuất ở Liên Xô, một đồng nghiệp ở trường Giao thông công chính đã tặng GS.TS Vũ Đình Lai năm 1956

 

Chiếc thước tính nhãn hiệu Logarex được sản xuất ở CHDC Đức do trường Đại học Giao thông vận tải tặng GS.TS Vũ Đình Lai khoảng năm 1965

Chiếc thước tính nhãn hiệu Logarex được sản xuất ở CHDC Đức. Thầy Vũ Đình Lai được Trường Đại học Giao thông vận tải tặng, khoảng năm 1965

Chiếc máy tính nhãn hiệu Casio được GS.TS Vũ Đình Lai mua và sử dụng từ những năm 90

Chiếc máy tính nhãn hiệu Casio được GS.TS Vũ Đình Lai mua và sử dụng từ những năm 90

Hoàng Phượng