Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm hiện vật mới cho trưng bày

15:27 - Thứ Hai, 25/10/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 12-10-2021, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp nhận một số tài liệu hiện vật liên quan đến công trình “Vắc xin phòng bại liệt" của GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên, do GS.TS Nguyễn Đăng Hiền (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC)) trao tặng.

GS.TS Nguyễn Đăng Hiền - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế

Trưng bày “Giải thưởng Hồ Chí Minh của các nhà khoa học Việt Nam” được khai trương tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam vào tháng 8-2020. Tại không gian này, trưng bày sẽ lần lượt giới thiệu các công trình được Giải thưởng Hồ Chí Minh, trong đó có công trình "Vắc xin phòng bại liệt" (còn gọi là vắc xin Sabin) của GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên. Những cộng sự đã tham gia nghiên cứu, sản xuất và tạo nên sự thành công của công trình như DS Huỳnh Ngọc Tính, BS Ngô Yến Ngà, GS.TSKH Nguyễn Văn Mẫn (Giám đốc đầu tiên của Trung tâm Khoa học Sản xuất Vắc xin Sabin, nay là Trung tâm POLYVAC), TS Nguyễn Thị Quỳ (nguyên Phó giám đốc Trung tâm POLYVAC)….

Với mong muốn bảo tồn, lưu trữ và phát huy di sản của các nhà khoa học, GS.TS Nguyễn Đăng Hiền đã trao tặng Trung tâm Di sản các SCNKHVN một số hiện vật như: kính hiển vi điện tử, cân thăng bằng, máy khuấy từ, chai roux dùng nuôi cấy tế bào, đèn cồn, mẫu vắc xin phòng bại liệt...

Những hiện vật này không chỉ chứa đựng câu chuyện liên quan đến quá trình nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng bại liệt trong nhiều năm, mà còn phần nào phản ánh lịch sử ngành sản xuất vắc xin Việt Nam.

Lê Hằng