Trung tâm Di sản các nhà khoa học việt nam

Heritage Center for scientists and scholars of Vietnam

Sưu tầm hơn 10 vạn tư liệu của các nhà khoa học

08:35 - Thứ Hai, 10/03/2014

Ngày 8/3/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tổ chức cuộc họp hội đồng cố vấn với hơn 20 thành viên là các giáo sư, tiến sỹ khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực, nhằm đánh giá kết quả 5 năm hoạt động, đồng thời tìm hướng phát triển cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam trong thời gian tới.

 

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn báo cáo kết quả 5 năm

hoạt động của Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam.

Sau 5 năm thành lập và đi vào hoạt động, Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam đã tiếp xúc, đặt vấn đề nghiên cứu hơn 400 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên ngành khoa học khác nhau, sưu tầm được hơn 10 vạn tư liệu bao gồm nhiều loại hình như các bản thảo nghiên cứu, sổ ghi chép, nhật ký, hồi ký, thư từ, văn bản hành chính, ảnh tư liệu… Trung tâm cũng đã tiến hành ghi lại hàng vạn phút ghi âm những dòng hồi ức, những thước phim tư liệu, kỷ niệm, hình ảnh của chính các nhà khoa học hoặc người thân, đồng nghiệp phục vụ cho công tác lưu trữ, nghiên cứu sau này. Thông qua những tư liệu các nhà khoa học, chúng ta có được sự nhìn nhận đầy đủ hơn về đóng góp và những hoạt động của một nhà khoa học. Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại Hoà Bình cũng đang trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan và môi trường để chuẩn bị cho các cuộc trưng bày, giới thiệu và phát huy giá trị di sản của các nhà khoa học.

PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc chuyên môn của Trung tâm cho biết, năm 2014, Trung tâm tiếp tục củng cố, xây dựng uy tín, thương hiệu để tạo dựng lòng tin của các nhà khoa học và gia đình nhà khoa học; huy động sự chung tay, ủng hộ của các nhà khoa học, các cơ quan vào việc lưu giữ di sản các nhà khoa học, đặc biệt huy động các nhà khoa học tự viết lại những kỷ niệm, ký ức sâu sắc của cá nhân và câu chuyện lịch sử ngành khoa học của họ... Tiếp tục tập trung nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật của các nhà khoa học đầu ngành và tiếp tục xây dựng Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam theo như dự án.

Tại cuộc họp của hội đồng cố vấn, hầu hết các giáo sư, tiến sỹ khoa học đều khẳng định, công việc sưu tầm và lưu trữ di sản của các nhà khoa học của Trung tâm là rất đáng quý, đáng trân trọng, và những tư liệu mà Trung tâm đã sưu tầm được trong 5 năm là rất quý giá. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng, để Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn nữa, ngoài nỗ lực của cán bộ trong Trung tâm, rất cần có sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước và sự tham gia ủng hộ hơn nữa của các nhà khoa học, có như vậy, những giá trị di sản của các nhà khoa học Việt Nam mới được lưu giữ và phát huy tốt nhất.

 

Phương Hà

Nguồn:baotintuc.vn/van-hoa/suu-tam-hon-10-van-tu-lieu-cua-cac-nha-khoa-hoc-20140309095642916.htm