Bảo tàng Di sản các nhà khoa học việt nam

Museum for scientists heritage of Vietnam

Sưu tầm tài liệu của GS.TS Nguyễn Văn Nguyên

14:17 - Thứ Năm, 18/02/2021

tin từ MEDDOM Sáng ngày 27-1-2021, GS.TS Nguyễn Văn Nguyên (nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân y) đã trao tặng một số tư liệu cá nhân cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam lưu giữ.

Đó là báo cáo tổng kết các đề tài, dự án nghiên cứu mà GS Nguyễn Văn Nguyên là Chủ nhiệm. Trong đó tiêu biểu là ba dự án Z1, Z2, Z3 - Nghiên cứu tác động hậu quả lâu dài của chất độc da cam đến sức khỏe con người tại các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng, Phù Cát (Bình Định), và đề xuất biện pháp khắc phục (phần y sinh học), được thực hiện từ năm 1996 đến 2005. Đây là dự án quan trọng, góp phần phát hiện và đánh giá ảnh hưởng độc hại nhiều mặt của chất độc da cam đối với con người và môi trường. Đặc biệt dự án đưa ra nhiều biện pháp khắc phục những hậu quả có ý nghĩa rất lớn đối với người dân sống ở các khu vực bị nhiễm độc.

GS.TS Nguyễn Văn Nguyên

GS Nguyễn Văn Nguyên cũng dành nhiều thời gian cung cấp thông tin, câu chuyện liên quan đến các tài liệu mà ông trao tặng. Mỗi tài liệu đều có một bối cảnh, một quá trình hình thành riêng có mà nếu không phải người trong cuộc kể ra thì không ai có thể nắm bắt và hiểu hết được.

Lê Thị Hằng